Cách kích hoạt tin nhắn trình duyệt MePuzz

Khi có một Subscriber nhấp chuột vào thông báo đẩy (push notification), chúng ta có thể gửi đến (một trong số nội dung là):

- Nội dung website

- Những ưu đãi

- Giỏ hàng 

- Khảo sát/Bỏ phiếu 

 

Dưới đây là hai bước để cài đặt Website push notifications

Bước 1: Kích hoạt thông báo Opt-In Box

Ngay khi có người truy cập website, một thông báo opt-in được kích hoạt.

Nếu visitor click vào “Chấp nhận,” anh /cô ấy được thêm vào subscriber list của bạn.

Lưu ý rằng với một click chuột opt-in đơn giản chỉ thực hiện được với website sử dụng HTTPS. Để kích hoạt opt-in cho website sử dụng HTTP cần 2 lần click xác thực.

 

Bước 2: Gửi Thông báo đẩy

Khi một “visitor”trở thành một “subscriber”, bạn có thể gửi cho họ những thông báo đẩy trực tiếp trên trình duyệt của họ, có thể là trên máy tính hoặc thiết bị di động.

Những thông báo sẽ được gửi đến. Nhấp chuột vào thông báo sẽ dẫn subscriber đến URL cụ thể tại thời điểm gửi thông báo.