Đăng ký nhận tin nhắn đầu tiên

Sau khi cài đặt hoàn thành, bạn truy cập website của mình kiểm tra màn hình thông báo có hiển thị không và chấp nhận nhận tin nhắn từ website


 

Trường hợp sau khi cài đặt bạn không nhận được thông báo chấp nhận tin nhắn, bạn kiểm tra lại trình duyệt của mình có cho phép bật thông báo hay không

 

Bước 1: Nhấp chuột vào biểu tượng: “Chìa khóa màu xanh”, chọn “Cài đặt trang web”


 

 

Bước 2: Tại màn hình cài đặt, tìm đến thông báo, chọn “Yêu cầu mặc định”. Thông thường bạn sẽ để hiển thị là trường hợp “Mặc định”


 

 

Bước 3: Truy cập lại website và kiểm tra màn hình thông báo