Xem mẫu tin nhắn trình duyệt gửi đến bạn

Cách hiển thị tin nhắn trên trình duyệt

Thử gửi tin nhắn mẫu đến bạn

Cách thông báo đăng ký nhận tin nhắn

1. Sau khi cài đặt Mepuzz, người dùng truy cập trang web của bạn được yêu cầu đăng ký nhận tin nhắn trên Chrome, Firefox qua Điện thoại di động, máy tính bảng, laptop, máy tính Desktop.

2. Khách hàng xác nhận đăng ký sẽ được thêm bào danh sách nhận tin nhắn. Bạn có thể phân loại khách hàng đăng ký theo nội dung khách truy cập

3. Bạn đăng nhập Mepuzz và gửi tin nhắn đến khách hàng đăng ký nhận bản tin

4. Khách hàng đăng ký nhận bản tin sẽ nhận được tin nhắn qua điện thoại, máy tính bảng, laptop, Desktop ngay cả khi không truy cập vào website của bạn