Hướng dẫn nhập link ảnh banner, logo, icon khi soạn tin nhắn

Trong quá trình soạn tin nhắn mới, chiến dịch mới để gửi tin nhắn, bạn sẽ cần nhập URL hình ảnh trong trường logo, banner và icon button. Trong hướng dẫn lần này, Mepuzz hướng dẫn bạn cách nhập URL ảnh hiển thị tin nhắn

Để nhập hình ảnh logo, banner, icon button bạn thực hiện theo bước sau:

Bước 1: Tạo tin nhắn mới

Bước 2: Tải hình ảnh lên trang web lưu trữ hình ảnh, web trung gian

Bạn có thể tải hình ảnh lên trang: https://imggmi.com/ , https://imgur.com/, http://photobucket.com/ …

Lưu ý: Khi tải ảnh lên, bạn cần thiết kế banner có kích thước sau

Logo: 192x192px
Banner: 360x240, 720x360, 1204x512px
Icon Button: 32x32px
Với vị trí banner, Nội dung banner nằm trong khoảng giữa 15px giữa lề trên, lề dưới, lề trái, lề phải. Tức là, khi thiết kế bạn cần căn dãn lề trên, lề dưới, lề phải, lề trái so với vị trí nội dung hiển thị là 15px. Bạn vui long xem vị trí hình ảnh bên dưới.

Bước 3: Lấy link ảnh về

Sau khi tải anh lên trang lưu trữ hình ảnh, bạn click mở ảnh ra, nhấp chuột phải, chọn “Sao chép địa chỉ hình ảnh” hoặc bạn copy link ảnh có dạng kết thúc bằng .jpg, .png

Bước 4: Nhập link ảnh vào vị trí, logo, banner, icon tương ứng