Nội dung soạn thảo tin nhắn

Trong nội dung gửi tin nhắn, bạn lưu ý những vấn đề sau

- Tiêu đề tin nhắn: Số ký tự tiêu đề tin nhắn hiển thị trên mobile tối đa là 32 ký tự, trên máy tính tối đa là 60 ký

- Mô tả tin nhắn: Số ký tự mô tả nội dung tin nhắn tối đa trên mobile là 42 ký tự, trên máy tính tối đa là 90 ký tự

Lưu ý: Bạn nên viết ký tự theo dạng mobile để hiển thị đẹp trên cả điện thoại và máy tính.

- Trong link đích tin nhắn, bạn có thể chèn link dạng số điện thoại như Tel:19006688 khi khách click vào banner sẽ gọi đến số tổng đài của bạn.

 

-  Bạn cũng có thể chèn link messenger (Tin nhắn Facebook) của một số ứng ựng chat bot Facebook như Manychat, khi khách hàng click vào banner sẽ gửi đến khách một tin nhắn Facebook tự động nếu khách hàng đang sử dụng Facebook.