Tải file Mepuzz SDK, nhúng mã gửi tin lên website

Để sử dụng dịch vụ Mepuzz và hiển thị thông báo nhận tin nhắn với khách hàng. Bạn cần cài đặt file Mepuzz SDK và nhứng đoạn mã lên <head&gt website của bạn.

Để cài đặt file SDK Mepuzz và đoạn mã <script> bạn thực hiện theo bước sau

Bước 1: Tại màn hình ứng dụng, bạn nhấp chuột vào ứng dụng muốn cài đặt (Nếu bạn đã ở trong ứng dụng rồi, bạn thực hiện tiếp bước 2)

 

 

Bước 2: Tại màn hình ứng dụng, bạn nhấp chuột vào menu “Cài đặt:

 

 

Bước 3: Tại màn hình cài đặt, bạn nhấp chuột vào button “Tải xuống tệp Mepuzz SDK”

 

 

Bước 4: Giải nén tập tin SDK vừa tải xuống và tải lên lên thư mục gốc (public_html) trang web của bạn.

Mẹo tải tập lên SDK lên thư mục (public_html) trang web

- Bạn có thể tải tập tin về, giải nén và gửi cho bạn IT (Lập trình web), báo bạn lập trình Web (Hoặc bên cung cấp dịch vụ website) tải file SDK đã giải nến lên thư mục public_html)

- Tập tin SDK Mepuzz nằm cùng thư mục với tập tên Robots.txt hoặc Sitemap.xml của website

- Để kiểm tra tập tin đã tải lên đúng chưa, bạn gõ địa chỉ: Ten_mien_cua_ban/ MePuzzWorker.js. Nếu trỏ về nội dung “importScripts('https://mepuzz.com/sdk_dev/MePuzzServiceWorker.js')” là bạn đã cài đặt thành công

 

 

Bước 5: Copy đoạn mã <script> và chèn lên <head> của website

 

 

 

Mẹo nhúng: Bạn có thể nhờ bạn lập trình website hoặc bên cung cấp dịch vụ web nhúng đoạn mã này lên webiste cho bạn