Tần suất gửi tin nhắn

- Tin nhắn gửi tới khách hàng bạn có thể đặt lịch hẹn vào các khung giờ trong ngày

- Tần suất gửi tin 1-2 lần/ngày vào các khung giờ sáng và tối: Sáng gửi từ 6h30 - 8h30, tối gửi từ 7h30 - 9h30

 

- Bạn không nên gửi quá nhiều lần trong ngày, có thể dẫn tới tình trạng spam tin nhắn làm gia tăng tỷ lệ khách hàng hủy nhận tin.