Tạo chiến dịch gửi tin tự động

Để tạo chiến dịch gửi tin nhắn, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1:, Tại menu tin nhắn chọn “Tạo chiến dịch”


 

Bước 2: Tại màn hình chiến dịch, bạn thực hiện các bước sau

- Nhập nội dung tin nhắn: Nhập thông tin về tên tin nhắn, tiêu đề tin, mô tả, link hình ảnh, link đích đến. Xem lưu ý khi soạn nội dung tin nhắn tại đây

- Chọn đối tượng gửi tin nhắn: Chon theo khu vực, vị trí, nội dung nhận tin, nguồn marketing

- Lên lịch gửi tin nhắn: Gửi tự động tin nhắn theo ngày, gửi tự động tin nhắn theo tuần, tháng. Tại đây, bạn có thể tắt mở tin nhắn theo từng thời điểm gửi tin cho phù hợp với đối tượng khách hàng.

 

 

Lưu ý: Với việc gửi tin đơn lẻ theo ngày, hoặc gửi tin nhắn ngay tại thời điểm hiện tại, quý khách thực hiện ở menu “Thêm tin nhắn”