Tạo ứng dụng, tên website gửi tin nhắn

Sau khi bạn đăng nhập hệ thống, bạn sẽ truy cập màn hình quản trị các trang ứng dụng, trang web bạn sử dụng. Lần đầu tiên, màn hình chưa có các trang ứng dụng.

Để thêm trang ứng dụng (Trang web) muốn gửi tin, bạn thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1: Nhấp chuột vào thêm mới ứng dụng


- Bước 2: Nhập thông tin của ứng dụng, trang web

Tên ứng dụng: Tên website hoặc tên thương hiệu của bạn

Link Website: Địa chỉ truy cập website. Lưu ý, bạn cần nhập đúng và đủ cả https://domain.com

 

 

- Bước 3: Bấm “Gửi đi”