Tổng hợp những công cụ dành cho digital marketing

Trọn bộ những công cụ hỗ trợ Marketing dành cho các anh em là Digital Marketing, SEO và MMO


* KEYWORD RESEARCH – CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU TỪ KHÓA

- Google Keyword Planner https://adwords.google.com/keywordplanner

- Google Trends https://trends.google.com/trends/

- Keyword Tool http://keywordtool.io/

- Uber Suggest https://ubersuggest.io/

- WordStream http://www.wordstream.com/free-keyword-tools

- Moz Keyword Explorer https://moz.com/explorer

- SERPs Keyword Research https://serps.com/tools/keyword-research/* LINK ANALYTICS – CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH BACKLINK

- Ahrefs https://ahrefs.com/

- Moz Open Site Explorer https://moz.com/researchtools/ose/

- Majectic Seo http://www.majesticseo.com/

- SEOprofiler https://www.seoprofiler.com/

- LinkAssistant https://www.link-assistant.com/linkassistant/

- Monitor Backlink https://monitorbacklinks.com/* WEBMASTER TOOLS – CÁC CÔNG CỤ DÀNH CHO WEBMASTER

- Google Webmaster Tools https://www.google.com/webmasters/tools/

- Bing/Yahoo Webmaster Tools https://www.bing.com/toolbox/webmaster

- Yandex Webmaster Tools https://webmaster.yandex.com/


* WEBSITE SPEED – CÁC CÔNG CỤ KIỂM TRA TỐC ĐỘ WEBSITE

- Google PageSpeed Insights https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

- Think with Google https://testmysite.thinkwithgoogle.com/

- Pingdom Website Speed Test https://tools.pingdom.com/

- Webpage Test http://www.webpagetest.org/* WEBSITE AUDIT – CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH WEBSITE

- WooRank SEO Checker https://www.woorank.com/

- SeoSiteCheckup https://seositecheckup.com/

- Moz Pro On-Page https://moz.com/tools/onpage-grader

- Screaming Frog SEO Spider https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/* RANK CHECKING – CÁC CÔNG CỤ KIỂM TRA THỨ HẠNG TỪ KHÓA

- Helu Ranking http://ranking.helu.vn/

- SerpLab – SERP checker https://www.serplab.co.uk/serp-check.php

- RankTracker https://www.ranktracker.com/

- Moz Pro Rank Tracker https://moz.com/tools/rank-tracker

- SerpStat https://serpstat.com/

* TRAFFIC ANALYTICS – CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH WEBSITE TRAFFIC

- Google Analytics http://www.google.com/analytics/

- SimilarWeb https://www.similarweb.com/* USER ANALYTICS – CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH HÀNH VI NGƯỜI DÙNG TRÊN WEBSITE, BẢN ĐỒ HEATMAP

- Heap Analytics https://heapanalytics.com/

- FullStory https://www.fullstory.com/

- Piwik https://piwik.org/* CONTENT MARKETING – CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ VỀ NỘI DUNG

- Small SEO Tools https://smallseotools.com/plagiarism-checker/

- CopyScape http://www.copyscape.com/

- BuzzSumo http://buzzsumo.com/

- Grammarly https://www.grammarly.com/


* SOCIAL MANAGEMENT – CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÍ MXH NHƯ FACEBOOK, TWITTER

- Buffer https://buffer.com/

- Hootsuite https://hootsuite.com/

- Dlvr.it https://dlvrit.com/

- Social Bakers https://www.socialbakers.com/* SOCIAL LISTENING – CÁC CÔNG CỤ THEO DÕI (MONITORING), LẮNG NGHE (LISTENING) MẠNG XÃ HỘI

- Google Alerts https://www.google.com/alerts

- SMCC https://smcc.vn/

- SocialOne http://en.socialone.us/

- BuzzMetrics http://buzzmetrics.com/

- SocialHeat http://www.younetmedia.com/socialheat-social-monitoring

- Sociograph.io https://sociograph.io/


* EMAIL MARKETING – CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ EMAIL

- MailChimp https://mailchimp.com/

- MailGun https://www.mailgun.com/

- Mail-Tester https://www.mail-tester.com/

- Google Email Markup https://developers.google.com/gmail/markup/

- SendPulse https://sendpulse.com/


* LANDING PAGE – CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ TẠO LANDING PAGE

- InstaPage https://instapage.com/

- LeadPages https://www.leadpages.net/

- Unbounce https://unbounce.com/


* MULTIMEDIA DESIGN – CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ THIẾT KẾ HÌNH ẢNH, VIDEO, ICON, FONT CHỮ

- Canva https://www.canva.com/

- Pencil http://pencil.evolus.vn/

- Fotor http://www.fotor.com/

- Uplevo http://www.uplevo.com/get-started

- BannerSnack http://bannersnack.com/

- Compressor https://compressor.io/

- Animaker https://www.animaker.com/

- Pixabay https://pixabay.com/

- VectorStock https://www.vectorstock.com/

- Icon Finder https://www.iconfinder.com/

- 1001 Fonts http://www.1001fonts.com/* CHATBOX/LIVECHAT – CÁC CÔNG CỤ TƯƠNG TÁC VỚI NGƯỜI DÙNG

- Zopim https://www.zopim.com/

- Zendesk https://www.zendesk.com/

- Subiz https://subiz.com/vi/

- VChat http://vchat.vn/


* DIGITAL MARKETING RESOURCES – CÁC WEBSITE CHUYÊN VỀ DIGITAL MARKETING

- Moz Blog http://moz.com/blog

- Marketing Land http://marketingland.com/

- Marketo http://blog.marketo.com/

- Search Engine Land http://searchengineland.com/

- Search Engine Watch http://searchenginewatch.com/

- Search Engine Journal https://www.searchenginejournal.com/

- Search Engine Roundtable http://www.seroundtable.com/

- Social Media Today http://www.socialmediatoday.com/

- HubSpot http://www.hubspot.com/

- Copy Blogger http://www.copyblogger.com/blog/


* Tạo thông báo đẩy cho website
- MePuzz: https://mepuzz.com/
- Pushcrew: https://pushcrew.com/
- PushAssist: https://pushassist.com/
- MixPanel: https://mixpanel.com/

Hy vọng đã giúp bạn phần nào trong việc lựa chọn công cụ sử dụng vào công việc Online. Chúc bạn thành công.