Xem báo cáo chi tiết từng tin nhắn

Để đánh giá hiệu quả chi tiết một tin nhắn, bạn thực hiện theo bước sau


Bước 1: Tại màn hình quản trị Mepuzz, bạn nhấp chuột vào “Bảng điều khiển”

 

Bước 2: Bạn kéo chuột xuống phía dưới, xem chi tiết cá tin nhắn