Xem báo cáo tổng quan tin nhắn

Để đánh giá kết quả chiến dịch gửi tin nhắn của bạn. Bạn có thể xem báo cáo tổng quan. Báo cáo tổng quan đưa ra các chỉ số đánh giá kết quả chiến dịch của bạn gồm:

- Số lượng tin nhắn đã gửi

- User đang hoạt động: Số lượng khách hàng đã chấp nhận nhận tin nhắn từ bạn

- Lượt xem: Tổng số lượt khách hàng xem, đọc nội dung tin nhắn của bạn

- Lượt Click: Tổng số lượng khách hàng click vào tin nhắn, đến website của bạn

 

- Tỷ lệ Click: Tỷ lệ khách hàng click/tổng lượt xem


 

Xem báo cáo tổng quan, bạn thực hiện theo bước sau

Bước 1: Tại màn hình quản trị Mepuzz, bạn nhấp chuột vào “Bảng điều khiển”

 

Bước 2: Truy cập màn hình bảng điều khiển và xem các chỉ số hiệu quả chiến dịch