Cấu trúc dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của MePuzz có khả năng mở rộng, cho phép kết nối dữ liệu giữa các nền tảng với nhau một cách thống nhất và luôn luôn cập nhật theo thời gian thực. Sử dụng thuộc tính dữ liệu dễ dàng và có thể kết nối một cách thống nhất. Cấu trúc dữ liệu của MePuzz có thể xử lý nhiều loại dữ liệu khác nhau. Sau khi hợp nhất dữ liệu, MePuzz sẽ định danh và xử lý để hợp nhất thành một nguồn dữ liệu chính xác nhất. Từ đó, các nhóm marketing có thể sử dụng phục vụ cho công việc về marketing, kết nối đến nền tảng quảng cáo cũng như phục vụ doanh nghiệp nhìn ra chân dung khách hàng dễ dàng.