Nội dung cần biết

Nội dung cần biết

Những nội dung cần biết này sẽ giúp ích cho bạn khi bạn bắt đầu sử dụng MePuzz

 1. Tài khoản người dùng

MePuzz tạo tài khoản người dùng cho mọi người khởi chạy, sử dụng ứng dụng và truy cập trang web của bạn.

 1. Phân đoạn khách hàng

Tính năng phân đoạn cho phép bạn phân đoạn khách hàng của mình dựa trên các thuộc tính và hành động của họ trong ứng dụng / trang web của bạn. Bạn có thể theo dõi bằng cách tạo một chiến dịch được nhắm mục tiêu đến các phân đoạn khách hàng này .

 1. Phân tích

MePuzz giúp bạn hiểu cách người dùng tương tác với website của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để theo dõi các sự kiện và phân tích nhu cầu để đo lường hiệu quả chiến dịch marketing của bạn

 1. Sự kiện

Sự kiện theo dõi các hành động mà người dùng thực hiện trên website của bạn. Ví dụ: truy cập vào website xem 1 sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng…

 1. Các chỉ số chính, trang tổng qua

Là một trang tổng quan cung cấp tất cả các thông tin quan trọng và cần thiết để sử dụng hàng ngày cho người làm marketing. Xem nhanh các chỉ số Chính, quan trọng để giúp bạn đánh giá các chỉ số sử dụng, mức độ tương tác và hiệu suất của sản phẩm.

 1. SDK

SDK ( Bộ phát triển phần mềm) được tích hợp vào các ứng dụng trên website hỗ trợ khách hàng và phân tích mạnh mẽ. MePuzz cung cấp tích hợp SDK cho bản trên Website

 1. API

API MePuzz cung cấp một dịch vụ web nơi bạn có thể gửi các hành động do người dùng của mình thực hiện trực tiếp qua HTTP, thay vì thông qua SDK. Điều này cho phép bạn chuyển dữ liệu người dùng sang MePuzz không được theo dõi trong ứng dụng hoặc trang web của bạn.

 1. Phân quyền quản trị

MePuzz cho phép nhiều thành viên trong nhóm được thêm vào cùng một tài khoản.

 1. Các kênh marketing tương tác

MePuzz cung cấp nhiều kênh marketing khác nhau để tiếp cận khách hàng của bạn:

SMS

Email:

Web Push

Onsite marketing

Recommendation

 1. Kích hoạt

Trình kích hoạt là thông báo được gửi đến thiết bị khi người dùng thực hiện một sự kiện kích hoạt. Tin nhắn chỉ được gửi đến thiết bị mà từ đó sự kiện kích hoạt đang diễn ra và được phân phát trong thời gian thực.

 1. Big Data

Công cụ Big Data của MePuzz tự động tối đa hóa mức độ tương tác của chiến dịch bằng cách dự đoán và gửi đúng thông điệp vào đúng thời điểm

 1. Xác thực tích hợp

Tích hợp các phần cài đặt trên MePuzz và kết nối nền tảng bên ngoài qua API