Tương tác với mọi đối tượng khách hàng

MePuzz tự động chia khách hàng của bạn thành các nhóm nhỏ dựa trên hành vi, hành trình trải nghiệm trên website. Giờ đây, bạn có thể làm hài lòng mọi khách hàng với các ưu đãi, khuyến mại, Recommendation được cá nhân hóa theo hành trình trải nghiệm của khách hàng

segment

Phân đoạn, dự đoán khách hàng

Tự động nhóm khách hàng của bạn dựa trên hành vi của họ. Nhóm khách hàng của bạn thành các phân đoạn như đang ở trang giỏ hàng rồi di chuyển ra trang chủ, dự đoán khách đang không có nhu cầu, khách có nhu cầu, v.v. Sử dụng các mô hình dự đoán của MePuzz để xác định những khách hàng có khả năng tương tác với sản phẩm, khách có nhu cầu cao mua sản phẩm

Phân đoạn tùy chỉnh

Tùy chỉnh nhóm khách hàng theo theo lựa chọn bạn muốn. Tạo các phân đoạn chi tiết dựa trên các thuộc tính của khách hàng và hành động của họ trên trang web, từ nguồn kênh marketing. Lưu các phân đoạn khách hàng và nhắm mục tiêu lại họ một cách dễ dàng trong suốt vòng đời của họ.

behavior-trend

Dùng thử miễn phí 14 ngày

Bắt đầu phát triển với MePuzz ngay hôm nay