Smart Recommendation: đề xuất nội dung và sản phẩm thông minh

Công cụ đề xuất giới thiệu của MePuzz để hiển thị cho mỗi khách truy cập chính xác những gì họ có khả năng quan tâm nhất, sử dụng các dự đoán thu thập được từ dữ liệu khách hàng tương tác trên website. Làm hài lòng khách hàng với Recommendation thông minh đến khi họ tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm.

onsite-recommed

Tăng doanh số bán hàng với các Recommendation sản phẩm được cá nhân hóa

Recommendation phân tích hành vi duyệt và mua hàng của mọi khách truy cập vào website, sau đó xây dựng cơ chế giới thiệu sản phẩm thông minh cho từng khách dựa trên sở thích, mức độ quan tâm sản phẩm của từng khách, cũng như gợi ý những sản phẩm đang được quan tâm theo cùng nhóm đối tượng, cùng hành vi được phân tích và tổng hợp từ lưu lượng truy cập trên website của bạn. Kết quả là các Recommendation sản phẩm được giới thiệu theo thời gian thực tại mọi điểm tiếp xúc, hành trình của khách hàng, từ đó giới thiệu cho khách hàng những sản phẩm đúng với nhu cầu, mong muốn đang được quan tâm

Phân tích hành trình khách hàng đa kênh để cá nhân hóa theo trải nghiệm

Gửi email được cá nhân hóa cùng các đề xuất Recommendation theo sản phẩm, nội dung được cá nhân hóa theo hành trình và được nhúng chúng vào email marketinng của bạn. Tạo trải nghiệm nhất quán, thích thú khi hành trình cá nhân hóa chuyển từ email đến trang web của bạn

person-recommen

Dùng thử miễn phí 14 ngày

Bắt đầu phát triển với MePuzz ngay hôm nay