Tạo các email theo ngữ cảnh phù hợp với hành trình của khách hàng và hành vi của họ trên ứng dụng di động và trang web của bạn. Trải nghiệm nhất quán ở mọi nơi, Bổ sung email của bạn với các kênh khác. Tạo hành trình của khách hàng liền mạch giữa email, Push web, SMS và quảng cáo. Tương tác với khách hàng của bạn ở nhiều điểm tiếp xúc khác nhau theo trải nghiệm đa kênh

Sự kiện hành vi email

Tự động kích hoạt email dựa trên các sự kiện theo tương tác, hành vi khách hàng. Đó có thể là một khách hàng mới, hay nhắc khách hàng về các món hàng quên chưa đặt mua đang nằm trong giỏ hàng của họ có thể là bản tin với những khách hàng lâu ngày không có tương tác với bạn

Email được gửi dựa trên lịch sử mua hàng

Đề xuất các sản phẩm hoặc nội dung phù hợp dựa trên lịch sử giao dịch của khách hàng, từ đó duy trì tương tác xây dựng mối quan hệ và chăm sóc khách hàng tốt hơn

email_base
email_cam

Dễ dàng tạo chiến dịch theo từng phân đoạn

Phân khúc khách hàng của bạn dựa trên sở thích hành vi, sở thích và nhân khẩu học. Dễ dàng thiết lập các chiến dịch emmail cho từng phân khúc và cá nhân hóa mọi email.

Email được cá nhân hóa theo nội dung động

Nội dung email càng phù hợp với sở thích của khách hàng, thì email đó sẽ hoạt động tốt hơn. Nội dung email của MePuzz được cá nhân hóa theo ngữ cảnh, theo nội dung tương ứng, chẳng hạn như tên người dùng, tên sản phẩm đang xem, điểm thưởng tích lũy hoặc bất kỳ dữ liệu người dùng tùy chỉnh nào khác.

email_content

Dùng thử miễn phí 14 ngày

Bắt đầu phát triển với MePuzz ngay hôm nay