Google Analytics 4 thấu hiểu khách hàng để tăng trưởng bền vững

Tự động hóa báo cáo Google Analytics4 trong vài phút
Tạo ra báo cáo tự động theo thời gian thực đơn giản, nhanh chóng, giúp đưa ra những quyết định về Marketing kịp thời nhất

analytics

Tích hợp BigQuery

Processing and analyzing data from powerful Google Analytics, transmitting data according to Real time to CRM, CDP, CX Platform.

Dữ liệu chính xác

Ứng dụng công nghệ BigData, AI từ Google thông minh nhất
Rút ra những kết quả phân tích có thể hành động dựa trên dữ liệu chính xác 100%.

trend
report

Phân tích chuyên sâu

Kết hợp nhiều bộ lọc thông minh, báo cáo về luồng doanh thu, chuyển đổi đơn hàng theo từng hành trình khách hàng.

Dễ tương tác

Tích hợp mạnh mẽ với nền tảng Marketing: A/B Testing, Google tag manager, Google Ads, Facebook Ads, Tiktok Ads.

jurney

Dùng thử miễn phí 14 ngày

Bắt đầu phát triển với MePuzz ngay hôm nay