Web Push Notifications

Có được sự tin tưởng của khách hàng bằng cách sử dụng thông báo web push notification một cách thông minh và vào những thời điểm phù hợp trong suốt hành trình trải nghiệm của họ. Ban sẽ nhận được lượt truy cập cao đến website và có chuyển đổi cao hơn.

web push

Notification theo sự kiện được kích hoạt

Tự động gửi thông báo Notification dựa trên các sự kiện trong vòng đời, hành trình trải nghiệm của khách hàng. Đó có thể là một khách hàng mới truy cập web site lần đầu hay cũng có thể là thông báo nhắc khách hàng đang quên món hàng trong giỏ hoặc một khách hàng lâu ngày không tương tác lại website

Gửi Notification theo phân đoạn website

Đề xuất các sản phẩm hoặc nội dung phù hợp dựa trên lịch sử giao dịch của khách hàng, từ đó duy trì tương tác xây dựng mối quan hệ và chăm sóc khách hàng tốt hơn

webpush-trigger
webpush-alert

Thông báo nhắc lại theo hành vi

Làm cho khách hàng thích thú hơn với những Notification nhắc lại theo hành vi trải nghiệm của khách, đó có thể là lời nhắc quên sản phẩm trong nhỏ, lời nhắc về điểm thường tích lũy, lời nhắc sử dụng mã Vouvher

Dùng thử miễn phí 14 ngày

Bắt đầu phát triển với MePuzz ngay hôm nay