Mobile Push Notifications

Tạo thông báo Notification đẹp, được cá nhân hóa theo khách hàng sẽ yêu thích hơn. Cá nhân hóa mọi thông báo Notificationn, Phân đoạn khách hàng của bạn dựa trên hành vi duyệt web, lịch sử giao dịch, sở thích, nhân khẩu học. Tạo thông báo Notification bắt mắt và được cá nhân hóa cho từng phân đoạn khách hàng.

mobile_trigger

Notification theo sự kiện được kích hoạt

Tự động gửi thông báo Notification dựa trên các sự kiện trong vòng đời, hành trình trải nghiệm của khách hàng. Đó có thể là một khách hàng mới truy cập web site lần đầu hay cũng có thể là thông báo nhắc khách hàng đang quên món hàng trong giỏ hoặc một khách hàng lâu ngày không tương tác lại website

Notification dựa trên lịch sử mua hàng

Đề xuất các sản phẩm hoặc nội dung phù hợp dựa trên lịch sử giao dịch của khách hàng, từ đó duy trì tương tác xây dựng mối quan hệ và chăm sóc khách hàng tốt hơn

mobile_his
mobile_behavior

Notification dựa theo hành vi

Gửi thông báo đẩy dựa trên danh mục sản phẩm hoặc thể loại nội dung mà khách hàng của bạn quan tâm.

Dùng thử miễn phí 14 ngày

Bắt đầu phát triển với MePuzz ngay hôm nay