Tổng quan Hướng dẫn Kích hoạt kịch bản đã tạo trên MePuzz

Để Khách hàng theo dõi, thực hiện kích hoạt và chỉnh sửa dễ dàng hơn, MePuzz đã tiến hành tổng hợp thành bài viết như sau:

1. Hướng dẫn kích hoạt Event Điều hướng


Hướng dẫn kích hoạt event Truy cập trang chủ


Hướng dẫn kích hoạt event Truy cập website


Hướng dẫn kích hoạt event Xem danh mục


Hướng dẫn kích hoạt event Đọc tin tức2. Hướng dẫn kích hoạt Event Sản phẩm


Hướng dẫn kích hoạt event Xem sản phẩm


Hướng dẫn kích hoạt event Đọc nội dung mô tả ngắn
sản phẩm 5s, 10s


Hướng dẫn kích hoạt event Đọc nội dung sản phẩm
10s, 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, 90s


Hướng dẫn kích hoạt event Click thông số sản phẩm


Hướng dẫn kích hoạt event Click ảnh sản phẩm


Hướng dẫn kích hoạt event Xem giá sản phẩm 5s, 10s, 15s3. Hướng dẫn kích hoạt Event Giỏ hàngHướng dẫn kích hoạt event Thêm giỏ hàng


Hướng dẫn kích hoạt event Đặt hàng thành công


Hướng dẫn kích hoạt event Dừng lại ở button
thêm giỏ hàng 5s, 10s, 20s, 30s, 60s

 

4. Hướng dẫn chỉnh sửa các kịch bản của Onsite MarketingHướng dẫn chỉnh sửa kịch bản Banner OnsiteHướng dẫn chỉnh sửa tính năng NavigationHướng dẫn chỉnh sửa Form tư vấn chủ động
theo hành vi, hành trình khách hàngHướng dẫn chỉnh sửa Form khuyến mại tự động
theo sản phẩm
 Hướng dẫn chỉnh sửa Chiến dịch Recommendation
dạng banner


Hướng dẫn chỉnh sửa Chiến dịch Recommendation
dạng nhúng HTML trên webHướng dẫn chỉnh sửa Chiến dịch Recommendation
dạng chuông thông báoHướng dẫn chỉnh sửa Chiến dịch Countdown
Hướng dẫn chỉnh sửa Chiến dịch Product CardHướng dẫn chỉnh sửa Chiến dịch News Card