Tạo kịch bản Email tự động Autoresponders

Để tạo kịch bản email tự động, Quý khách vui lòng thực hiện theo bước sau

Bước 1: Tại màn hình quản lý danh sách email. Quý khách nhấp chuột vào danh sách email muốn tạo kịch bản

Bước 2: Tại màn hình danh sách email, Quý khách nhấp chuột vào “Autoresponders”

Tại màn hình “Autoresponders”, Quý khách đặt tên luồng tự động và cấu hình lựa chọn luồng gửi email

  • Drip campaign: Luồng tự động gửi ngay khi khách hàng điền form biểu mẫu
  • Send annually: Gửi hàng năng, tạo luồng mail tự động gửi hằng năm cho người đăng ký như: Ngày sinh nhật, nhắc nhở sự kiện
  • Send on date: Gửi vào ngày: Tạo mail tự động gửi vào một ngày cụ thể như: Ngày sinh nhật, nhắc nhở sự kiện

Bước 3: Nhập nội dung email và lưu lại