Hướng dẫn kích hoạt event Dừng lại ở button thêm giỏ hàng 5s, 10s, 20s, 30s, 60s

Để xem hướng dẫn cài đặt event “Dừng lại ở botton thêm giỏ hàng 5s”, bạn vui lòng xem ảnh động sau:

 


Hoặc làm theo các bước hướng dẫn: 

Bước 1: Từ menu màn hình quản trị, click chuột vào “Cài đặt” chọn “Event tag”Bước 2: Tìm và chọn event có tên “Dừng lại ở botton thêm giỏ hàng 5s” click biểu tượng edit của event “Dừng lại ở botton thêm giỏ hàng 5s”Bước 3: Nhập giá trị phù hợp cho event “Dừng lại ở botton thêm giỏ hàng 5s”

Để nhập giá trị phù hợp với event Dừng lại ở botton thêm giỏ hàng 5s, bạn thực theo hướng dẫn

- Bạn truy cập vào chi tiết sản phẩm trên website của bạn- Tại button “Thêm giỏ hàng”, bạn click chuột phải  🡪  “Kiểm tra- Khi đó, nội dung bạn cần được xác định khi dòng code button thêm giỏ hàng

Ví dụ như trường hợp bên dưới, giá trị xác định được là “button”- Quay trở lại màn hình tùy chỉnh cửa sự kiện “Dừng lại ở button thêm giỏ hàng 5s” trên MePuzz, bạn dán text nội dung vào sự kiện tương ứng


Bước 4: Lưu lại event

Lưu ý: Đối với sự kiện Dừng lại ở button thêm giỏ hàng 10s, 20s, 30s và 60s, bạn làm theo tương tự sự kiện Dừng lại ở button thêm giỏ hàng 5s.