Hướng dẫn chỉnh sửa Chiến dịch Recommendation dạng banner

Để edit chiến dịch Recommendation dạng banner, bạn xem hướng dẫn dưới đây:Hoặc bạn thực hiện theo các bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Tại trang tổng quan ứng dụng trên MePuzz, bạn nhấn chọn “Onsite Marketing” 🡪 “Recommendation” 🡪 “Dạng bannerBước 2: Bạn tìm recommendation banner mà mình muốn chỉnh sửa và chọn icon 🖉 để tiến hành bước cập nhật nội dung.Bước 3: Màn hình của bạn sẽ hiện lên nội dung về Thuật toán, Thiết kế và Cài đặt. Tại đây, bạn tiến hành chỉnh sửa dựa theo mong muốn ban đầuSau khi chỉnh sửa xong 3 nội dung trên, bạn chuyển trạng thái về “Hoạt động” để kích hoạt Recommendation banner hiển thị trên Website.

Bước 4: Bạn nhấn chọn “Lưu” để cập nhật nội dung đã được thay đổi.

Để Tạo chiến dịch Recommendation dạng banner, bạn vui lòng xem thêm hướng dẫn tại đây.