Hướng dẫn kích hoạt event Đọc nội dung mô tả ngắn sản phẩm 5s, 10s

Để xem hướng dẫn cài đặt event “Đọc nội dung mô tả ngắn sản phẩm 5s”, bạn vui lòng xem ảnh động sau:


Hoặc làm theo các bước hướng dẫn: 

Bước 1: Từ menu màn hình quản trị, click chuột vào “Cài đặt” chọn “Event tag

 

Bước 2: Tìm và chọn event có tên “Đọc nội dung mô tả ngắn sản phẩm 5s” click biểu tượng edit của event “Đọc nội dung mô tả ngắn sản phẩm 5s

 

Bước 3: Nhập giá trị phù hợp cho event “Đọc nội dung mô tả ngắn sản phẩm 5s

Để nhập giá trị phù hợp với event Đọc nội dung mô tả ngắn sản phẩm 5s, bạn thực theo hướng dẫn

- Bạn truy cập vào chi tiết sản phẩm trên website của bạn

  • Ví dụ như: https://www.thegioididong.com/adapter-sac

  

- Tại nội dung mô tả ngắn sản phẩm, bạn click chuột phải 🡪  “Kiểm tra

 

- Khi đó, nội dung bạn cần được xác định khi dòng code chứa toàn bộ nội dung mô tả ngắn sản phẩm. 

Ví dụ như trường hợp bên dưới, giá trị xác định được là “short-article”  


- Quay trở lại màn hình tùy chỉnh cửa sự kiện Đọc nội dung mô tả ngắn 5s trên MePuzz, bạn dán text nội dung trên URL giỏ hàng của bạn vào sự kiện tương ứng

 

Bước 4: Lưu lại event

Lưu ý: Đối với sự kiện Đọc nội dung mô tả ngắn sản phẩm 10s, bạn làm theo tương tự sự kiện Đọc nội dung mô tả ngắn sản phẩm 5s.