Ý nghĩa các trường nội dung trong cài đặt hiển thị tin nhắn

Ý nghĩa các trường nội dung trong cài đặt hiển thị tin nhắn

Tần suất hiển thị: Tần suất hiển thị, bạn có thể chọn hiển thị 1 lần/ngày, theo phiên truy cập, luôn hiển thị

Thiết bị hiển thị: Hiển thị trên Máy tính, điện thoại hoặc tất cả thiết bị

Cửa sổ hiển thị: Lựa chọn khi khách click vào tin, sẽ mở tab trình duyệt mới hoặc xem trong tab trình duyệt hiện tại

Thời gian hiển thị: Hiển thị sau bao nhiêu giây khi khách hàng thỏa mãn điều kiện hiển thị

Thời gian đóng hiển thị: Thời gian không xuất hiện trên màn hình sau bao nhiêu giây

Vị trí hiển thị: Vị gí, tỉnh thành hiển thị

Loại trừ vị trí: Loại trừ vị trí không muốn hiển thị

Url hiển thị: Hiển thị trên URL nhất định, các URL cách nhau bằng dấu chấm phẩy

Loại trừ URL: Loại trừ URL không muốn hiển thị

User hiển thị: Cho phép ID user nhất định bạn muốn hiển thị riêng

Thời gian bắt đầu: Thời gian bắt đầu hiển thị

Thời gian kết thúc: Thời gian kết thúc và không hiển thị