Hướng dẫn tích hợp MePuzz lên Website

Để tích hợp website của bạn sử dụng giải pháp MePuzz, trước tiên bạn cần đăng ký tài khoản và tài khoản được xác thực.

Sau khi đăng ký tài khoản, bạn truy cập vào ứng dụng của mình và thực hiện các bước cài đặt.

Bước 1: Tại menu của MePuzz, bạn nhấp chuột vào “Cài đặt”, chọn “Cấu hình ứng dụng”

Bước 2: Tại màn hình cấu hình ứng dụng, quá trình cài đặt gồm 2 bước

  • Bạn nhấp chuột vào Button “Download MePuzz SDK” về máy và tải file SDK lên thư mục root của website
  • Sau khi tải MePuzz SDK lên thư mục root của web, bạn copy mã <Script> MePuzz, nhúng mã <Script> vào thư mục header của web. Bước nhúng mã này bạn có thể nhúng qua Google tag manager


Bước 3: Kiểm tra xem website đã được cài đặt chưa. Sau khi website được cài đặt thành công, tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt và sử dụng các tính năng của MePuzz