Câu hỏi về Report

Câu hỏi 1: Làm thế nào để kiểm tra được các tin đã lên có hiệu quả? Có xem được hiệu quả MePuzz trên Google analytics không?

  • Để kiểm tra các tin đang chạy, bạn thực hiện các bước hướng dẫn sau

Bước 1: Tại trang tổng quan trên MePuzz, bạn nhấn chọn “Tin nhắn” ➡️ “Danh sách tin nhắn


Bước 2: Tại trang Tin nhắn, bạn lựa chọn Loại tin và Trạng thái của tin bạn muốn xem.
- Kiểm tra số liệu tại phần Báo cáo trên MePuzz

Tại trang tổng quan ứng dụng trên MePuzz, bạn nhấn chọn “Báo cáo”. Trong phần Báo cáo, MePuzz sẽ tự động hệ thống các số liệu thu được từ các chiến dịch bạn sử dụng. Bạn lựa chọn một trong các chiến dịch để kiểm tra hiệu quả các tin đã lên.


Tại mỗi chiến dịch, bạn lựa chọn thời gian theo mong muốn và nhấn chọn button “Tra cứu”


- Kiểm tra trên Google analytics hoặc google datastudio