Hướng dẫn chỉnh sửa Form khuyến mại tự động theo sản phẩm

Để tiến hành edit Form khuyến mại, bạn xem hướng dẫn dưới đây:Hoặc bạn tiến hành thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Tại trang chủ ứng dụng trên MePuzz, bạn nhấn chọn “Onsite Marketing” 🡪 “Form submission” 🡪 “Form khuyến mạiBước 2: Bạn tìm Form muốn chỉnh sửa và chọn icon 🖉 để tiến hành bước cập nhật nội dung.Bước 3: Màn hình hiển thị của bạn sẽ hiện lên nội dung về Thiết kế và Cài đặt. Tại đây, bạn tiến hành chỉnh sửa dựa theo mong muốn ban đầu.Tại phần Cài đặt, bạn chỉnh trạng thái về “Hoạt động” để kích hoạt Form khuyến mại hiển thị trên Website.Bước 4: Bạn nhấn chọn “Lưu” để cập nhật nội dung đã được thay đổi.

Để Tạo Form khuyến mãi theo sản phẩm, bạn vui lòng xem thêm hướng dẫn tại đây.