Câu hỏi về Event

Câu hỏi 1: Những sự kiện phát sinh đã được tạo, tôi có thể theo dõi thống kê số liệu hành vi khách hàng ở đâu?

Những sự kiện phát sinh đã được tạo, bạn theo dõi, kiểm tra ở Trang tổng quan mục Thống kê hành vi.Câu hỏi 2: Tạo event tag, sự kiện và đối tượng cho các chiến dịch trên MePuzz như thế nào?

Để kích hoạt các Event Điều hướng, Event Sản phẩm, Event Giỏ hàng, bạn xem hướng dẫn tại đây.

Để tạo, chỉnh sửa đối tượng cho các chiến dịch, bạn thực hiện các bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Tại trang tổng quan trên MePuzz, bạn nhấn chọn “Cài đặt🡪Đối tượng”. Trong phần “Đối tượng”, bạn lựa chọn một trong hai kiểu là “Tin nhắn” hoặc “Onsite Marketing”


Bước 2: Tại mỗi kiểu đối tượng, bạn nhấn chọn “Thêm đối tượng” để thêm mới hoặc nhấn vào button 🖉 để chỉnh sửa đối tượng có sẵnBước 3: Sau khi thêm mới hoặc chỉnh sửa nội dung, bạn nhấn chọn “Lưu” để hoàn thành toàn bộ quá trình.

Câu hỏi 3: Event dự báo, dự đoán thích sản phẩm, quan tâm tới giá hoạt động như thế nào?

Để kích hoạt các Event Điều hướng, Event Sản phẩm, Event Giỏ hàng, bạn xem hướng dẫn tại đây.