Thêm nhiều ứng dụng

Thêm nhiều ứng dụng trong tài khoản của bạn mà không cần phải đăng ký bằng các địa chỉ email khác nhau. Bạn cũng có thể chuyển đổi các ứng dụng được liên kết với địa chỉ email của mình từ trong tài khoản MePuzz

Làm thế nào để thêm một ứng dụng?

Bước 1: Sau khi đăng ký tài khoản, bạn truy cập vào màn hình quản lý ứng dụng, nhấp chuột vào “Thêm ứng dụng”Bước 2: Nhập thông tin tên ứng dụng và địa chỉ website và bấm “Tạo”

Làm cách nào để chuyển đổi giữa các ứng dụng?

Để chuyển đổi giữa các ứng dụng, tại menu chung. Bạn nhấp chuột vào “Danh sách ứng dụng” và chọn ứng dụng muốn truy cập