Tạo tin web push theo thời gian

Tạo tin web push theo thời gian

Để tạo tin web push theo thời gian, bạn thực hiện theo các bước sau

Bước 1: Tại màn hình menu của MePuzz, bạn nhấp chuột vào “Tin nhắn” chọn “Danh sách tin”

Bước 2: Tại màn hình danh sách tin nhắn, nhấp chuột vào “Thêm tin nhắn”


Bước 3: Tiếp theo, bạn chọn “Tin theo thời gian”


Bước 4: Tại màn hình tạo tin nhắn, bạn nhập nội dung: đặt tên tin, tiêu đề, nội dung, hình ảnh. Bạn cũng có thể xem trước tin để kiểm tra xem tin đúng nội dung chưa

Bước 5: Chọn đối tượng, phân đoạn khách hàng gửi tin Web push
Để xem cách tạo đối tượng khách hàng mới. Bạn vui lòng xem thêm tại đây

Bước 6: Bấm Lưu để gửi tin

Lưu ý: Đây là tin Web Push gửi 1 lần duy nhất theo thời gian. Tin gửi hoàn thành sẽ không gửi lại nữa