Tạo Form khuyến mại tự động theo sản phẩm

Để tạo Form khuyến mại tự động theo sản phẩm, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tại màn hình quản trị MePuzz, bạn nhấp chuột vào menu “Onsite marketing” chọn “Form submission”, chọn “Form khuyến mại”Bước 2: Tại màn hình quản trị form tư vấn, nhấp chuột “Thêm mới”Bước 3: Tại màn hình thêm mới, bạn nhấp chuột chọn giao diện muốn sử dụng

Bước 4: Tại màn hình thiết kế form, bạn tiến hành biên tập, tùy chỉnh cài đặt hiển thị cho Form tư vấnBước 5: Lưu lại và kiểm tra hiển thị

Lưu ý: Với Form tự động bạn có thể nhập thẻ HTML để lấy tự động các thuộc tính giá, mã quà tặng, giá giảm để hiển thị sản phẩm với khách hàng

Để tìm hiểu thêm trường nội dung trong form tư vấn, bạn vui lòng xem thêm tại đây