Phân tích sự kiện

Phân tích sự kiện

Sự kiện đề cập đến bất kỳ hành động nào mà người dùng thực hiện trên website. Ví dụ: nếu bạn web thương mại điện tử, bạn có thể muốn theo dõi các sự kiện như, 'Sản phẩm được tìm kiếm', 'Sản phẩm đã xem', 'Đã thêm vào giỏ hàng' và 'Mua hàng đã hoàn tất'.

Tất cả sự kiện

Điều này bao gồm tất cả các sự kiện trong loại sự kiện bạn đã chọn đủ điều kiện. Điều này sẽ hiển thị số lượng sự kiện.

Người dùng duy nhất

Điều này sẽ bao gồm tất cả những người dùng đủ điều kiện cho báo cáo. Tùy chọn này sẽ hiển thị những người dùng duy nhất theo mức độ chi tiết.

Phân tích phân đoạn tùy chỉnh

Theo mặc định, phân tích hành vi được thực hiện trên tất cả người dùng truy cập web trong hệ thống ViteeX. Phân tích hành vi cũng có thể được thực hiện cho một nhóm người dùng. Nhóm người dùng này có thể được tạo bằng cách sử dụng Thuộc tính người dùng hoặc Hoạt động người dùng hoặc Phân đoạn tùy chỉnh hoặc bất kỳ kết hợp nào tạo lên các phân đoạn khách hàng.