Ý nghĩa, thuật ngữ trong chiến dịch Product Card

Ý nghĩa, thuật ngữ trong chiến dịch Product Card

Ý nghĩa trường nội dung trong tab “Thuật toán”

Lựa chọn sản phẩm hiển thị: Lựa chọn sản phẩm hiển thị theo 2 điều kiện sau

  • Hiển thị các sản phẩm đã biên tập: Hiển thị sản phẩm đã được lấy tự động hoặc biên tập đẩy lên MePuzz
  • Hiển thị các sản phẩm đã có trong hệ thống theo danh sách sản phẩm nhậpvào: Lựa chọn một số sản phẩm nhất định, các sản phẩm cách nhau bằng dấu phẩy

Ý nghĩa trường nội dung trong tab “Thiết kế”

Màu nền: Màu nền chung của khung thiết kế

Màu chữ tiêu đề: Lựa chọn màu chữ phù hợp theo thiết kế

Màu chữ tên sản phẩm: Lựa chọn màu chữ phù hợp theo thiết kế

Màu chữ thời gian: Lựa chọn màu chữ phù hợp theo thiết kế
HTML, CSS: Tùy chỉnh theo thiết kế riêng của khung thiết kế

Ý nghĩa trường nội dung trong tab “Hiển thị”

Chế độ hiển thị: Tần suất hiển thị của khi khách thỏa mãn điều kiện. Bạn tùy chọn hiển thị theo:

  • 1 lần/ngày: Xuất hiện 1 lần duy nhất trong ngày
  • Theo phiên: Khi khách hàng thảo mãn điều kiện theo hành vi sẽ hiển thị
  • Luôn hiển thị: Hiển thị liên tục khi khách trên website

Thiết bị: Lựa chọn thiết bị hiển thị trên Mobile, Máy tính hoặc cả Mobile và Máy tính

Cửa sổ trình duyệt: Lựa chọn hiển thị mở của sổ tab mới hay trong tab hiện tại

Hiển thị sau: Hiển thị sau bao nhiêu giây sau khi khách hàng thỏa mãn hiển thị

Đóng sau: Sẽ đóng lại sau bao nhiêu giây sau khi được hiển thị ra

Cách lề trên/dưới (Pixel): Căn lề căn chỉnh phía trên dưới màn hình

Cách lề trái/phải (Pixel): Căn lề căn chỉnh bên trái, phải màn hình

Khu vực hiển thị banner: Khuc vựa địa lý muốn hiển thị như: Hà Nội, Hồ Chí Minh…

Khu vực không hiển thị banner: Khuc vựa địa lý không muốn hiển thị như: Hà Nội, Hồ Chí Minh…

Đối tượng: Đối tượng, phân đoạn khách hàng theo hành vi, theo trải nghiệm khách hàng trên web muốn hiển thị

Utm Source: Utm được gắn vào link đích, nếu bạn muốn bỏ utm, bạn xóa bỏ Utm mặc định của MePuzz

Url hiển thị: Cho phép hiển thị trên URL nhất định, các URL cách nhau bằng dấu phẩy",")

Loại trừ URL: Loại trừ URL không muốn hiển thị, các URL cách nhau bằng dấu phẩy ",")

ID User hiển thị: Cho phép ID user bạn muốn hiển thị riêng, các ID user cách nhau bằng dấu phẩy",")

Ngày bắt đầu: Ngày bắt đầu hiển thị

Ngày kết thúc: Ngày kết thúc và không hiển thị

Trạng thái: Trạng thái chạy hoặc dừng chiến dịch