Bắt đầu sử dụng MePuzz

Cảm ơn bạn đã đăng ký sử dụng MePuzz. Để MePuzz đạt hiệu quả cao trong quá trình sử dụng, bạn xem hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Đăng ký tài khoản MePuzzBạn vui lòng xem thêm Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên MePuzz tại đây

Bước 2: Tạo ứng dụng trên MePuzzBạn xem thêm Hướng dẫn tạo ứng dụng trên MePuzz tại đây

Bước 3: Kích hoạt kịch bản mẫuXem thêm Hướng dẫn kích hoạt kịch bản mẫu tại đây

Bước 4: Xây dựng kịch bản triển khai


Xem thêm Hướng dẫn làm kịch bản triển khai tại đây.