Hành vi của người dùng

Phân tích hành vi người dùng 

Các hành vi phân tích người dùng giúp bạn hiểu cách người dùng tương tác với. Bạn có thể sử dụng nó để theo dõi các sự kiện và phân tích xu hướng để đo lường hiệu suất của chiến dịch.

Bạn có thể so sánh các báo cáo để tìm ra loại hành vi nào đang được tương tác nhiều nhất giúp cho việc giữ chân và thúc đẩy doanh thu. Đây thường là những hành vi giúp người dùng nhận được giá trị tối đa từ web bạn.

Hành vi cung cấp cho bạn báo cáo đồ họa để dễ hình dung về khách hàng.

Bạn có thể sử dụng Hành vi để trả lời các câu hỏi như:

Web của tôi có bao nhiêu Người dùng hoạt động hàng hoặc Người dùng hoạt động hàng ngày

Khách hàng đang được phân bổ ở những thành phố nào