Hướng dẫn kích hoạt event Đặt hàng thành công

Để cài đặt event Đặt hành thành công, bạn xem các bước thực hiện từ ảnh động sau:Hoặc làm theo các bước hướng dẫn: 

Bước 1: Từ menu màn hình quản trị, click chuột vào “Cài đặt” chọn “Event tag”Bước 2: Tìm và chọn event có tên “Đặt hàng thành công” click biểu tượng edit của event “Đặt hàng thành công”Bước 3: Nhập giá trị phù hợp cho event “Đặt hàng thành công”

Để nhập giá trị phù hợp với event đặt hàng thành công, bạn thực theo hướng dẫn

- Bạn truy cập vào chi tiết sản phẩm trên website của bạn- Tại sản phẩm chi tiết, bạn click vào button “Đặt mua” hoặc “Thêm giỏ hàng” trên website của bạn

Ví dụ như: Click vào button “Thêm giỏ hàng” tại https://demo.mepuzz.com/details.html- Sau khi thêm giỏ hàng, bạn truy cập vào trang giỏ hàng trên website của bạn, bạn điền các thông tin cá nhân để hoàn thành bước đặt hàng. - Sau khi điền đầy đủ thông tin khách hàng, trên màn hình website của bạn hiện thông báo Đặt hàng thành công/Xác nhận đơn hàng thành công. Tại đây, bạn copy phần tử trên url chứa text theo link tương ứng- Quay trở lại màn hình tùy chỉnh cửa sự kiện đặt hàng thành công trên MePuzz, bạn dán text nội dung trên URL giỏ hàng của bạn vào sự kiện tương ứngBước 4: Lưu lại event