Tạo danh sách người nhận email marketing

Để tạo danh sách người nhận email,  Quý khách có thể tạo danh sách bằng cách nhập danh sách từ file CSV lên Mail MePuzz hoặc tạo danh sách tự động khi khách hàng đăng ký tài khoản, điện thông tin mua hàng, đăng ký tư vấn.

Tạo danh sách nhập file CSV lên Mail MePuzz

Bước 1: Tại màn hình quản lý Email, Quý khách nhấp chuột “View all lists”

Bước 2: Tại màn hình quản lý danh sách, Quý khách nhấp chuột “Add a new list”. Sau đó đặt tên cho danh sách người nhận Email, nhấp “Add”

Bước 3: Tải file CSV danh sách email lên hệ thống và lưu lại

Ở bước này, bạn có thể thêm trường khác như: Ngày sinh nhật, giới tính, độ tuổi để sau này bạn có thể gửi email tự động như chúc mừng sinh nhật

Tạo danh sách email tự động khi khách điền form biểu mẫu mua hàng, đăng ký tư vấn.

Bước 1: Tại màn hình quản lý Email, Quý khách nhấp chuột “View all lists”

Bước 2: Tại màn hình quản lý danh sách, Quý khách nhấp chuột “Add a new list”. Sau đó đặt tên cho danh sách người nhận Email, nhấp “Add”

Bước 3: Cấu hình API Form tư vấn tự động để nhận danh sách email
Để cấu hình API tự động dữ liệu email, Quý khách vui lòng gửi tài liệu API cho bộ phận kỹ thuật của Quý khách. Xem tài liệu API kết nối dữ liệu gửi email tại đây

Tại bước này, bộ phận hô trợ MePuzz sẽ trao đổi với Quý Khách để thiết lập luồng tự động và kịch bản email tụ động.