Hướng dẫn Gắn link Google sheet form submission

Hướng dẫn Gắn link gg sheet form submission

Khi khách hàng điền thông tin đăng ký vào form tư vấn, tính năng này sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy thông tin đăng ký về Google sheet hoặc email công ty để thuận tiện cho việc tổng hợp, theo dõi thông tin khách hàng.

Để thông tin khách hàng đăng ký tư vấn được tổng hợp ở Google sheet hoặc email, bạn thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Tại trang Tổng quan, bạn nhấn chọn biểu tượng 🖉 để cập nhật ứng dụng.


Bước 2: Tại đây, bạn cập nhật nội dung ứng dụng như Tên ứng dụng, Link website, Email nhận thông tin khi khách gửi Form, File ID Google Sheet,…


Để lấy ID Google Sheet, bạn tiến hành các bước như sau:

Bước 2.1: Bạn tạo mới file Google Sheet. Nội dung giá trị trong file sẽ giống với File mẫu dưới đây.


Tải file mẫu Google Sheet nhận thông tin 

Lưu ý: Nội dung giá trị trong file Google Sheet, bạn không được tự ý thay đổi, thêm hoặc xóa vị trí các cột, tên cột nhằm tránh trường hợp thông tin đẩy về bị sai vị trí cột. Nếu bạn muốn thêm cột thì chèn xuống cuối cùng, còn nếu bạn muốn thay đổi tên cột, hãy liên hệ với nhân viên chăm sóc khách hàng đang hỗ trợ bạn để được giúp đỡ.

Bước 2.2: File này bạn chỉnh sửa quyền truy cập chung “Bất kỳ ai có đường liên kết/ Anyone with the link” có quyền “Chỉnh sửa/ Editor”.Bước 2.3: Trên thanh https://, ID Google Sheet được hiển thị tại đây. (Ví dụ: 17Rj8FBscVXYclX1eY00UfraFq_J9nNWqyj_BaAHAoW4)Bước 3: Sau khi nội dung đã được hoàn thành, bạn nhấn chọn “Cập nhật” thông tin ứng dụng.