Tạo tin Web push onsite

Tạo tin Web push onsite

Để tạo tin Web Push onsite, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tại màn hình menu của MePuzz, bạn nhấp chuột vào “Tin nhắn” chọn “Danh sách tin”


Bước 2: Tại màn hình danh sách tin nhắn, nhấp chuột vào “Thêm tin nhắn”

Bước 3: Tiếp theo, bạn chọn “Push Onsite”


Bước 4: Thiết kê tin Push onsite

Tại màn hình này, bạn sẽ nhập thông tin hiển thị tin web push với khách hàng:

Tên tin nhắn: Tên phân biệt với các tin khác

Giao diện kiểu hiển thị: Kiểu giao diện hiển thị với khách hàng

Tiêu đề tin: Nội dung tiêu đề chính xuất hiện trên tin.

Nội dung: Nội dung mô tả chính hiển thị

Lưu ý: Với tin push onsite số ký tự trong tiêu đề và nội không không giới hạn.

Nhập trang đích, ảnh, logo cho tin nhắn

Tùy chọn màu nền của tin, màu chữ của tin theo mong muốn của bạn

Ngoài ra để tạo giao diện tin đẹp hơn, bạn có thể tùy chỉnh HTML và CSS trong tin để hiển thị với giao diện khác biệt. Để hỗ trợ tạo giao diện tin mới, bạn vui lòng liên hệ MePuzz để được hỗ trợ.

Bước 5: Tùy chỉnh cài đặt cho tin push onsite

Tại màn hình tạo tin, bạn nhấp vào tab “Cài đặt”, tùy chọn điều cài đặt hiển thị cho tin: Tần suất hiển thị, thời gian hiển thị, đối tượng hiển thị, thời gian bắt đầu, kết thúc.

Để hiểu thêm ý nghĩa trường cài đặt hiển thị tin nhắn Push onsite, bạn vui lòng xem thêm hướng dẫn giải thích các thuật ngữ trong cài đặt hiển thị tại đây