Ý nghĩa, thuật ngữ trong chiến dịch Countdown

Ý nghĩa, thuật ngữ trong chiến dịch Countdown

Ý nghĩa trường nội dung trong tab “Thiết kế”

Ảnh: Ảnh nền của banner Countdown,  thiết kế ảnh nền căn chỉnh theo độ rộng của banner và có trừ ra khoảng trống nội dung để hiển thị khối nội dung đếm ngược

Kiểu hiển thị nội dung: Kiểu hiển thị theo chiều ngang hoặc dọc

Cách lề trên cho nội dung (pixel): Căn lề trên cho toàn bộ khối nội dung đếm ngược

Cách lề trái cho nội dung (pixel): Căn lề trái cho toàn bộ khối nội dung đếm ngược

Màu nền (ô đếm ngược): Chọn màu nền của khối nội dung theo thời gian đếm ngược

Màu chữ (ô đếm ngược): Chọn màu chữ của khối nội dung theo thời gian đếm ngược

Màu chữ (ngày/giờ/phút/giây): Màu chữa của nội dung ngày, giờ, phút, giây

Nút hành động: Nút kêu gọi hành động, click sẽ chuyển đến trang đích

Nhập mã CSS của riêng bạn tại đây: Tùy chỉnh mã CSS, HTML riêng để thiết kế riêng cho banner Count down

Ý nghĩa trường nội dung trong tab “Cài đặt”

Chế độ hiển thị: Tần suất hiển thị của khi khách thỏa mãn điều kiện. Bạn tùy chọn hiển thị theo:

  • 1 lần/ngày: Xuất hiện 1 lần duy nhất trong ngày
  • Theo phiên: Khi khách hàng thảo mãn điều kiện theo hành vi sẽ hiển thị
  • Luôn hiển thị: Hiển thị liên tục khi khách trên website

Thiết bị: Lựa chọn thiết bị hiển thị trên Mobile, Máy tính hoặc cả Mobile và Máy tính

Cửa sổ trình duyệt: Lựa chọn hiển thị mở của sổ tab mới hay trong tab hiện tại

Hiển thị sau: Hiển thị sau bao nhiêu giây sau khi khách hàng thỏa mãn hiển thị

Đóng sau: Sẽ đóng lại sau bao nhiêu giây sau khi được hiển thị ra

Vị trí: Vị trí sẽ hiển thị trên webiste, gồm các vị trí

  • Popup: Cửa sổ Popup hiển thị trên web
  • Trên trái: Vị trí phía trên bên trái màn hình
  • Trên giữa: Vị trí phía trên ở giữa màn hình
  • Trên phải: Vị trí phía trên bên phải màn hình
  • Dưới trái: Vị trí phía dưới bên trái màn hình
  • Dưới giữa: Vị trí phía dưới ở giữa màn hình
  • Dưới phải: Vị trí phía dưới bên phải màn hình

Cách lề trên/dưới (Pixel): Căn lề căn chỉnh phía trên dưới màn hình

Cách lề trái/phải (Pixel): Căn lề căn chỉnh bên trái, phải màn hình

Khu vực hiển thị banner: Khuc vựa địa lý muốn hiển thị như: Hà Nội, Hồ Chí Minh…

Khu vực không hiển thị banner: Khuc vựa địa lý không muốn hiển thị như: Hà Nội, Hồ Chí Minh…

Đối tượng: Đối tượng, phân đoạn khách hàng theo hành vi, theo trải nghiệm khách hàng trên web muốn hiển thị

Utm Source: Utm được gắn vào link đích, nếu bạn muốn bỏ utm, bạn xóa bỏ Utm mặc định của MePuzz

Url hiển thị: Cho phép hiển thị trên URL nhất định, các URL cách nhau bằng dấu phẩy",")

Loại trừ URL: Loại trừ URL không muốn hiển thị, các URL cách nhau bằng dấu phẩy ",")

ID User hiển thị: Cho phép ID user bạn muốn hiển thị riêng, các ID user cách nhau bằng dấu phẩy",")

Ngày bắt đầu: Ngày bắt đầu hiển thị

Ngày kết thúc: Ngày kết thúc và không hiển thị

Trạng thái: Trạng thái chạy hoặc dừng chiến dịch