Tạo phân đoạn người dùng

Tổng quan về phân đoạn người dùng

Phân đoạn người dùng được xác định bởi các thuộc tính hoặc giá trị cụ thể. Các phân đoạn có thể được sử dụng để gửi chiến dịch hoặc để phân tích thông tin cụ thể hoặc đặc điểm hành vi của người dùng.

Các phân đoạn này có thể được chia thành 2 loại chính.

Phân đoạn tĩnh - Người dùng trong các phân đoạn này là cố định.

Phân đoạn động - Người dùng trong các phân đoạn này được tính toán động dựa trên các quy tắc hoặc tiêu chí được cung cấp.

Sau khi tạo phân khúc người dùng, hãy tiếp tục với việc tạo chiến dịch để nhắm mục tiêu những người dùng này.

Phân đoạn động

Trên mà hình phân đoạn, bạn tạo các quy tắc và tiêu chí để xác định phân khúc người dùng. Các quy tắc và tiêu chí có thể được sử dụng trên thuộc tính / thuộc tính người dùng, sự kiện & thuộc tính sự kiện và kết hợp cả hai.

Các thuộc tính này sẽ được lựa chọn tùy chỉnh theo từng kịch bản và được tự động tạo trong tất cả các ứng dụng website được kích hoạt

Phân đoạn theo sở thích, dự đoán nhu cầu

Đây là những phân đoạn được tao theo cấu trúc sự kiện được sinh ra tự động với khách truy cập website. Phân đonạ được này được kết hợp với nhiều sự kiện tương tác để đưa ra những dự báo điểm chạm mà khách hàng đang thích, đang có nhu cầu hoặc không có nhu cầu

Phân đoạn tùy chỉnh

Đây là những phân đoạn, bạn có thể tạo thêm mới, tùy chỉnh theo thực tế các dữ liệu sự kiện bạn đã có.

Kết hợp các quy tắc

Nhiều quy tắc Thuộc tính người dùng, Quy tắc hoạt động của người dùng và Quy tắc Phân đoạn tùy chỉnh có thể được kết hợp bằng cách sử dụng bộ lọc VÀ hoặc HOẶC để tạo phân khúc người dùng phức tạp.

Một phân đoạn người dùng cụ thể cũng có thể được loại trừ khỏi phân đoạn người dùng đã chọn.