Hướng dẫn kích hoạt event Đọc nội dung sản phẩm 10s, 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, 90s

Để xem hướng dẫn cài đặt event “Đọc nội dung sản phẩm 10s”, bạn vui lòng xem ảnh động sau:Hoặc làm theo các bước hướng dẫn: 

Bước 1: Từ menu màn hình quản trị, click chuột vào “Cài đặt” chọn “Event tag”Bước 2: Tìm và chọn event có tên “Đọc nội dung sản phẩm 10s” click biểu tượng edit của event “Đọc nội dung sản phẩm 10s”Bước 3: Nhập giá trị phù hợp cho event “Đọc nội dung sản phẩm 10s”

Để nhập giá trị phù hợp với event Đọc nội dung sản phẩm 10s, bạn thực theo hướng dẫn

- Bạn truy cập vào chi tiết sản phẩm trên website của bạn
- Tại nội dung chi tiết sản phẩm, bạn click chuột phải 🡪Kiểm tra- Khi đó, nội dung bạn cần được xác định khi dòng code chứa toàn bộ nội dung chi tiết sản phẩm. 

Ví dụ như trường hợp bên dưới, giá trị xác định được là “tab-content”- Quay trở lại màn hình tùy chỉnh cửa sự kiện Đọc nội dung sản phẩm 10s trên MePuzz, bạn dán text nội dung vào sự kiện tương ứng


Bước 4: Lưu lại event

Lưu ý: Đối với sự kiện Đọc nội dung sản phẩm 20s, 30s, 40s, 50s, 60s và 90s, bạn làm theo tương tự sự kiện Đọc nội dung sản phẩm 10s.