Hướng dẫn tạo banner Onsite hiển thị trên web

Để tạo banner hiển thị onsite trên web, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tại màn hình quản trị của ViteeX, bạn nhập chuột vào menu “Onsite Marketing” chọn “Banner”Bước 2: Tại màn hình quản lý chiến dịch banner, bạn chọn “Thêm mới”Bước 3: Tại màn hình biên tập banner, bạn đặt tên chiến dịch, chọn ảnh banner, chế độ hiển thịBước 4: Bấm lưu và kiểm tra lại hiển thị

Lưu ý: Để hiển rõ thêm các trường nội dung biên tập trong chiến dịch banner, bạn vui lòng xem thêm giải thích thuật ngữ, nội dung trong banner tại đây