Hướng dẫn tải nội dung lên thư viện Web Push Notification và Push Onsite

Thư viện nội dung là tiện ích hữu ích giúp bạn có thể tạo chiến dịch gửi tin nhắn Web Push Notification và Push Onsite hiệu quả. Để tạo thư viện nội dung gửi tin nhắn, bạn thực hiện theo các bước sau

Bước 1: Tại màn hình quản trị MePuzz, bạn chọn menu “Tin nhắn🡪Danh sách tin nhắn”

Bước 2: Tại màn hình Danh sách tin nhắn, bạn nhấn chọn “Kho nội dung”

Bước 3: Tại đây, bạn lựa chọn kho chứa nội dung theo mong muốn của bạn

Bước 4: Sau khi chọn kho nội dung, màn hình của bạn sẽ hiện như sau:

Tại đây, bạn có thể tải lên file đã chuẩn bị từ trước (tương tự file mẫu) hoặc nhấn chọn thêm mới để tạo mới nội dung.

Để tạo tin Push Onsite và Web Push gửi từ thư viện nội dung, bạn vui lòng xem bài hướng dẫn dưới đây:
 Xem thêm "Hướng dẫn tạo tin Push Onsite gửi từ thư viện nội dung" tại đây
 Xem thêm "Hướng dẫn tạo tin Web Push gửi từ thư viện nội dung" tại đây