Hướng dẫn chỉnh sửa Form tư vấn chủ động theo hành vi, hành trình khách hàng.

Để edit nội dung Form tư vấn, bạn xem hướng dẫn từ ảnh động dưới đây:Hoặc bạn làm theo các bước hướng dẫn như sau:

Bước 1: Tại trang chủ ứng dụng trên MePuzz, bạn nhấn chọn “Onsite Marketing” 🡪 “Form submission” 🡪 “Form submissionBước 2: Bạn tìm kiếm và chọn icon 🖉 để chỉnh sửa nội dung của Form.Bước 3: Màn hình hiển thị của bạn sẽ hiện lên nội dung về Thiết kế và Cài đặt. Tại đây, bạn tiến hành chỉnh sửa dựa theo mong muốn ban đầu.
Tại phần Cài đặt, bạn chỉnh trạng thái về “Hoạt động” để kích hoạt Form tư vấn hiển thị trên Website.Bước 4: Bạn nhấn chọn “Lưu” để cập nhật thông tin đã thay đổi

Để Tạo Form tư vấn chủ động theo hành vi, hành trình khách trên web, bạn xem hướng dẫn tại đây.