Tạo giao diện Template Email Marketing

Để tạo giao diện Template email markerting, Quý khách vui lòng thực hiện theo bước sau

Bước 1: Tại màn hình quản lý email, Quý khách nhấp chuột vào “All templates”

Bước 2: Tại màn hình quản lý giao diện Email, Quý khách nhấp chuột vào “Create a new template”

Bước 3: Biên tập giao diện Email

- Đặt tên giao diện Email

- Nhập file HTML giao diện Email

Trường hợp không tạo thiết kế email, Quý khách có thể dùng trình soạn thảo email để biên tập nội dung email

Để tạo giao diện Email. Quý khách có thể thiết kế mẫu email, sau đó cắt HTML email theo nội dung thiết kế

Lưu ý: MePuzz cung cấp các mẫu giao diện mẫu theo từng ngành, lĩnh vực. Để sử dụng giao diện mẫu Quý khách vui lòng liên hệ với Hỗ trợ MePuzz.