Hướng dẫn kích hoạt event Xem sản phẩm

Để cài đặt event “Xem sản phẩm”, bạn vui lòng xem hướng dẫn từ ảnh động sau:Hoặc làm theo các bước hướng dẫn: 

Bước 1: Từ menu màn hình quản trị, click chuột vào “Cài đặt” chọn “Event tag”


Bước 2: Tìm và chọn event có tên “Xem sản phẩm” click biểu tượng edit của event “Xem sản phẩm”


Bước 3: Nhập giá trị phù hợp cho event “Xem sản phẩm”

Để nhập giá trị phù hợp với event Xem sản phẩm, bạn thực theo hướng dẫn

- Bạn truy cập vào chi tiết sản phẩm trên website của bạn, bạn copy phần tử trên url chứa text theo link sản phẩm tương ứng- Quay trở lại màn hình tùy chỉnh cửa sự kiện “Xem sản phẩm” trên MePuzz, bạn dán text nội dung trên URL sản phẩm của bạn vào sự kiện tương ứng


Bước 4: Lưu lại event