Hướng dẫn chỉnh sửa kịch bản Banner Onsite

Để edit kịch bản Banner Onsite, bạn thực hiện hướng dẫn theo ảnh động sau:Hoặc bạn thực hiện theo các bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Tại trang tổng quan trên MePuzz, bạn nhấn chọn “Onsite Marketing” 🡪 “BannerBước 2: Tại nội dung Banner cần chỉnh sửa, bạn nhấn chọn icon 🖉 để cập nhật nội dung.Bước 3: Tại đây, bạn chỉnh sửa những nội dung dựa trên mong muốn của bạn.

Và đưa Trạng thái về “Hoạt độngBước 4: Sau khi tùy chỉnh xong, bạn nhấn chọn “Lưu” để cập nhật nội dung Banner.

Để tạo Banner Onsite hiển thị trên Web, bạn xem thêm hướng dẫn tại đây.